Müşteri Bağlılığı

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Müşteri bağlılığına giden yolu anlamak

Müşteri bağlılığı pazarlamada yaygın bir terim olarak kullanılmaktadır, ancak bunun anlamı tam olarak nedir? ve daha da önemlisi, müşteri bağlılığı nasıl sağlanır?

Yeni ve çığır açan bu çalışma, müşterilerin bağlılık yolunda hangi aşamalardan geçtikleri ve müşteri bağlılığının karmaşık psikolojisini inceliyor.  Bu çalışma, bağlılığı en yüksek olan müşterilerin tutum ve davranışlarını inceleyerek, müşterilerinizin günlük yaşamlarının bir parçası haline gelebilmenize yardımcı olabilecek ve onlarla daha derin ve uzun süreli bağlılık oluşturmanıza yardımcı olacak iç görüleri ortaya koyuyor.

Duyguların mantığı

Satın alma kararlarında duygular, mantık kadar büyük bir rol oynar. Müşteri duygularının bağlılık yolculuğunda oynadığı rolü anlayan şirketler, müşteri ile daha derin ilişkiler kurarlar.

Daha fazla nicelik

Nicelik ölçülebilir bir fark yaratır. Bir şirket ile daha çok etkileşime giren bir müşteri daha fazla kanal kullanır, daha fazla ürün satın alır ve daha yüksek seviyede bağlılık gösterir.

Doğru özellikler

Önemli olan, sadece daha fazla ürün değil, doğru özelliğe sahip ürünler sunabilmektir. Müşteriler günlük hayatlarında onlara kolaylık sağlayacak ürün ve hizmetler aldıklarına daha bağlı olurlar.

Nihai hedef

En yüksek seviyede bağlılık, sevdikleri şirketleri başkalarına her zaman öneren müşteriler arasında görülmektedir. Müşterileri kendi destekleyicisi ve savunucusu durumuna getirmek, şirketlerin nihai hedefi olmalıdır.

Her destek, daha fazla destek yaratır

Bir şirketi destekleyen ve savunan müşterilerin yarısından çoğu, bu şirketi arkadaşları ve aile bireyleri o şirketten alışveriş yaptığı için kullanmaktadır. Bu müşteriler en yüksek bağlılık puanlarına sahiptir.

Müşteri bağlılığında yeni bir perspektif